How to OEM

สอบถามข้อมูล

สอบถามถึงความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่างสินค้า

นำข้อมูลมาทำการผลิตตัวอย่างสินค้าได้ตามรสชาติที่ลูกค้าต้องการ (ไม่ผลิตสินค้าที่เหมือนหรือมีอยู่ในบริษัทฯ เป็นอันขาด)

ตรวจสอบ

51932 [Converted]-04.png

หากลูกค้าสะดวก ทางบริษัทฯ อยากให้ลูกค้ามาที่โรงงาน

ตรวจสอบ

ถ้าลูกค้าไม่สะดวก ทางบริษัทฯ ยินดีผลิตตัวอย่างสินค้าและจัดส่งไปให้ลูกค้าได้ทดสอบ

เครื่องหมายตราสินค้า

หากลูกค้าเลือกสูตรที่ทางบริษัทฯ มีการขอ อย. ไว้แล้ว อาจดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น

สูตรสำหรับลูกค้า

เมื่อทำการทดสอบรสชาติของสินค้าและลูกค้าพึงพอใจแล้ว (ทางบริษัทฯจะเก็บสูตร เป็นความลับเฉพาะลูกค้าทันที) 

icon-07.png

การแจ้งราคา

ราคาที่ทางบริษัทฯ แจ้งนั้นเป็นราคาวัตถุดิบและการผลิตสินค้า (ไม่รวมค่า Package และ Vat 7 %)

บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ลูกค้าเป็นผู้ออกแบบและสั่งผลิตเอง

และนำส่งมาที่บริษัทฯ 

Supplier ของลูกค้า

หากลูกค้ามี Supplier ที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ ลูกค้าสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์กับ Supplier นั้นๆ หรือสามารถขอคำแนะนำจากทางบริษัทฯได้

Art Work

ทางบริษัทฯ ขอตรวจข้อมูล Art work ตาม พรบ.อาหาร ได้แก่ ชื่ออาหาร ชื่อตราสินค้า สูตรส่วนประกอบ

ชื่อผู้ผลิตและที่อยู่ผู้ผลิต เครื่องหมาย อย. ขั้นตอนการชง และขนาดอักษร

ของน้ำหนักสุทธิ(ตามกรมการค้าภายใน)

icon-11.png

ขั้นต่ำการสั่งซื้อ

กำหนดขั้นต่ำจำนวน 50,000 ซอง ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง

การวางมัดจำ

icon-12.png

บริษัทฯ จะเริ่มวางแผนผลิตสินค้าหลังจากได้รับใบสั่งซื้อ (PO) และเงินค่ามัดจำ จำนวน 50% ของราคาสินค้า

ขั้นต่ำการสั่งซื้อ

icon-11.png

กำหนดขั้นต่ำจำนวน 50,000 ซอง ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง

ระยะเวลาการผลิต

ใช้ระยะเวลาประมาณ 14 วันทำการ จึงจะสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้

การชำระเงิน

สำหรับการชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50% นั้น ให้ลูกค้าชำระในวันที่จัดส่งสินค้า

วัตถุดิบที่สามารถเลือกใช้ได้

ผงกาแฟ
งา
ธัญพืช
ครีมเทียม(ไม่มีไขมันทราน)
สารแทนความหวาน
สารสกัดอื่นๆ

เกล็ดธัญพืชทีี่สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบ

ถั่ว
ข้าว
เมล็ดพืชอื่นๆ
ผลไม้

ข้อจำกัดการผลิตเครื่องดื่มชนิดผง (ธัญญาหารปรุงสำเร็จ และกาแฟ)

ขนาดซอง​

  • กว้าง 160 มม.

  • ยาว 115 มม.

ธัญพืช

  • ตามฤดูกาล

  • การเก็บรักษา ขึ้นอยู่กับ Package ของลูกค้า

น้ำหนัก

  • น้ำหนัก 30 กรัม (น้ำตาล)

  • น้ำหนัก 25 กรัม (ไม่มีน้ำตาล)

  • กว้าง & สูง ไม่เกิน                          180 * 115 มม.

  • หนักสูงสุดประมาณ 35 กรัม

กาแฟ

  • น้ำหนักต่อซอง 15 - 25 กรัม

บริษัท แอล.เค.เอส ฟู้ด เมคเกอร์ จำกัด

170/60-61 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

 

L.K.S. FOOD MAKER CO., LTD.

170/60-61 Sakae Ngam Road, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150 Thailand