top of page

Our Story

   LKS FOOD   

บริษัท แอล. เค. เอส. ฟู้ด แมคเกอร์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจผลิต และจัดจำหน่าย เครื่องดิ่ม กาแฟ ธัญญาหาร งาดำ
โดยนำผลผลิตจากเกษตรกรไทย มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
และยังเป็นการเพิ่มผลตอบแทนกลับไปสู่เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งเป็นการช่วยลดการนำเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ และลดการขาดดุลทางการค้า 
ในการดำเนินธุรกิจหลายปีที่ผ่านมา ได้สั่งสมประสบการณ์ โดยมุ่งที่จะนำเสนอผลิตผลของเกษตรกรไทย นั่นก็คือ “เมล็ดกาแฟ” ภายใต้เครื่องหมายการค้า กาแฟอินน่า กาแฟลาวิตา เป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ 100%  สายพันธุ์ “ Typica ” คุณภาพดีจากประเทศบราซิล ที่ทางบริษัทฯ นำมาปลูกบนยอดดอยที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร ในบริเวณจังหวัดน่าน กว่า 2,000 ไร่ ได้ปลูกต้นกาแฟมากกว่า 800,000 ต้น และร่วมมือส่งเสริมปลูกกาแฟที่จังหวัดเชียงราย
และเชียงใหม่ 
โดยเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชนชาวเขา ภายใต้โครงการ “ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ”  ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการส่งเสริมอาชีพ “ภูฟ้าพัฒนา” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะปลูกกาแฟ โดยไม่ใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช หรือ ปุ๋ยเคมีใด ๆ มาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น วิธีการปลูกกาแฟแบบนี้ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ และยังช่วยรักษาแหล่งน้ำดิบใต้ดินให้สะอาดมากขึ้น ผลผลิตของกาแฟที่ได้ จึงเป็น “กาแฟออแกนิค” ที่ปราศจากสารเคมี ( Organic coffee ) มีคาเฟอีน ในปริมาณต่ำเพียง 1.5% ของน้ำหนักเมล็ด 
 

ปัจจุบันกาแฟของ LKS ปลูกที่อำเภอเชียงแสน และ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพันธ์ุอาราบิก้า และผ่านกรรมวิธีคัดมือโดยชาวบ้านในจังหวัดน่าน ตากแห้งและอบ ก่อนนำส่งเข้าสูงโรงคั่วที่กรุงเทพ
กาแฟของ LKS ทุกเมล็ดที่ได้มีคุณภาพดี และบรรจงคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต เริ่มจาก เลือกแต่เมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุด มาผ่านกรรมวิธีคั่วอบด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยจากประเทศอิตาลี และผู้เชี่ยวชาญของเราคั่วเมล็ดกาแฟทุก ๆ เมล็ดให้สุกเท่ากันหมด จากผิวจนถึงใจกลางเมล็ด จนถึงจุดที่ให้รสชาติดีที่สุดและมีคุณภาพดีเยี่ยมเทียบเท่ากับกาแฟจากต่างประเทศ และเมื่อผ่านเครื่องชงแรงดันสูง จึงทำให้ได้กลิ่นหอมเย้ายวน และรสชาติสุดพิเศษของกาแฟสดอย่างแท้จริง 
ภายใต้คำจำกัดความที่ว่า “กาแฟสด รสไทยๆ...สไตล์อิตาเลียน ”  
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น กาแฟปรุงสำเร็จ, งาดำปรุงสำเร็จ, และธัญญาหารปรุงสำเร็จ โดยผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ทุกชนิด ได้ผ่านการรับรองจากมาตรฐานอาหารและยา (เครื่องหมาย อย.)
และยังได้รับผลิตภัณฑ์มาตราฐานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร GMP & HACCP จากสถาบันอาหารแห่งชาติ และเครื่องหมายรับรองฮาลาลจึงมั่นใจได้ว่า “...เราใส่ใจในทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้บริโภค อย่างแท้จริง ”

bottom of page